Hatshepsut – faraon, władczyni starożytnego Egiptu z XVIII dynastii, z okresu Nowego Państwa.

Córka Totmesa I i królowej Ahmes, siostra i żona Totmesa II, z którym rywalizowała o sukcesję. Po śmierci Totmesa II objęła regencję w imieniu małoletniego Totmesa III. Prawdopodobnie w drugim lub trzecim roku regencji ogłosiła się władcą i przyjęła, jako pierwsza kobieta w historii Egiptu, tytuł faraona, wywodząc swe prawo na podstawie, jak sama stwierdziła, współrządów ze swym ojcem, Totmesem I.

Różnie oceniana. Jej zasługą było rozszerzenie stosunków handlowych. Jednak z drugiej strony jej wieloletnie zaniedbania militarne zmusiły kolejnego władcę Totmesa III do organizacji wypraw wojennych przeciw koalicjom antyegipskim, powstałym głównie w Syro-Palestynie (wkrótce po wstąpieniu na tron Totmes III nakazał usunąć wszelkie wizerunki swej poprzedniczki, a lata swego panowania liczył od śmierci Totmesa II).

Powered by WordPress | Designed by: Email Search